Sectiunea 1. Introducere

Gradinita Planeta Copiilor, numita in continuare GRADINITA, este dedicata protejarii confidentialitatii si caracterului privat al informatiilor care ii sunt incredintate. Ca parte a acestei obligatii fundamentale, GRADINITA se angajeaza sa protejeze si sa utilizeze in mod corespunzator informatiile cu caracter personal (denumite in cele ce urmeaza „date cu caracter personal”) care au fost colectate atat in format electronic, cat si in format fizic.

Prin prezenta va informam cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si cu privire la drepturile dumneavoastra in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protectia datelor (“GDPR”), cu Legea de punere in aplicare a prevederilor GDPR, precum si cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

In general intentia noastra este de a colecta numai datele cu caracter personal oferite voluntar de catre clienti, parteneri de afaceri, salariati, potentiali angajati, colaboratori sau vizitatori online ai site-ului nostru, astfel incat sa putem furniza servicii, desfasura relatiile contractuale, promova serviciile noastre si pentru a oferi informatii despre oportunitatile de angajare.

In plus, pentru a putea furniza serviciile agreate cu clienti sau pentru a ne conforma diferitelor obligatii legale, va informam ca anumite date cu caracter personal ne sunt necesare.

Consultati prezenta politica de confidentialitate (denumite in cele ce urmeaza „Politica de confidentialitate”) pentru a afla mai multe despre cum colectam, folosim, partajam si protejam datele cu caracter personal pe care le-am obtinut.

Sectiunea 2. Temeiul juridic pentru care trebuie sa folosim datele dumneavoastra cu caracter personal

In general, GRADINITA colecteaza numai datele cu caracter personal necesare pentru a va satisface solicitarea. In cazul in care sunt necesare date cu caracter personal suplimentare optionale, veti fi anuntat in legatura cu aceasta imprejurare la momentul colectarii.

Legea ne permite sa prelucram date cu caracter personal, atat timp cat avem un temei legal pentru a face acest lucru. In consecinta, atunci cand procesam datele dumneavoastra cu caracter personal, ne vom baza pe una dintre urmatoarele conditii privind prelucrarea:

 • Incheierea unui contract: atunci cand prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru noi in vederea efectuarii de demersuri, la cererea dumneavoastra, pentru incheierea unui contract;
 • Executarea unui contract: atunci cand prelucrarea datelor dumneavoastra cu dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru a ne indeplini obligatiile care decurg dintr-un contract;
 • Obligatie legala: atunci cand suntem obligati sa procesam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a respecta o obligatie legala, precum pastrarea registrelor in scopuri fiscale sau furnizarea de informatii catre o autoritate publica sau o institutie de aplicare a legii;
 • Interese legitime: vom prelucra date cu caracter personal despre dumneavoastra in cazul in care aceasta este in interesul nostru legitim, in decursul desfasurarii unei afaceri in conformitate cu dispozitiile legii, pentru a continua derularea acesteia, atat timp cat nu prevaleaza intereselor dumneavoastra; sau
 • Consimtamantul dumneavoastra: in anumite cazuri, va vom solicita permisiunea specifica de a procesa unele dintre datele dumneavoastra cu caracter personal si vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in acest fel numai daca sunteti de acord sa facem acest lucru.

Exemple privind „interesele legitime” mentionate mai sus sunt:

 • Oferirea de informatii si/sau servicii persoanelor care viziteaza site-ul nostru sau oferirea de informatii despre oportunitatile de angajare.
 • Prevenirea fraudei sau activitatii infractionale si protejarea sistemelor noastre IT.
 • Personalizarea experientei online a persoanelor fizice si imbunatatirea gradului de utilizare si a eficacitatii performantei legate de prezenta online a GRADINITEI.
 • Indeplinirea obligatiilor noastre de responsabilitate corporatista si sociala.
 • Exercitarea drepturilor noastre fundamentale in UE in temeiul articolelor 16 si 17 din Carta drepturilor fundamentale, inclusiv libertatea noastra de a desfasura o afacere si dreptul de proprietate.
 • Pentru mentinerea securitatii locatiilor si personalului GRADINITEI.
 • Pentru desfasurarea procedurilor de management al riscului.

Secțiunea 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul furnizării de servicii profesionale, activităților de afaceri și relațiilor de muncă

3.1. Categorii de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii

Categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate de catre GRADINITA sunt urmatoarele:

 • Date cu caracter personal de identificare sau de contact, cum ar fi nume, data nasterii, nationalitate, serie si numar carte de identitate, cod numeric personal (CNP sau altul), locul nasterii, fotografie, adresa domiciliu, resedinta sau adresa de corespondenta, adresa e-mail, numar telefon etc;
 • Date cu caracter personal privind pregatirea profesionala, cum ar fi certificate/atestate/diplome de studii si/sau de absolvire cursuri de pregatire profesionala;
 • Date de localizare, cum ar fi date de localizare conexiune la internet la distanta ale utilizatorilor (remote desktop), date de localizare a vehiculului (GPS);
 • Date financiare, cum ar fi numarul de cont bancar sau alte detalii pentru plati, salarii, beneficii, actiuni etc.;
 • Statutul civil sau date cu caracter personal referitoare la familie, cum ar fi numarul copiilor sau al altor persoane aflate in ingrijire;
 • Date electronice de identificare, cum ar fi adresa IP, cookies, tehnologii de tip “web beacons”, asa cum este detaliat in cadrul Sectiunii 4 de mai jos;
 • Date video sau alt tip de date in legatura cu vizitatorii sediilor GRADINITEI. In unele cazuri, datele cu caracter personal pe care le colectam vor include, de asemenea, categorii speciale de date, precum informatii referitoare la diversitate (inclusiv date despre originea rasiala si etnica, opiniile politice, convingerile religioase si alte convingeri de natura similara, afilierea la sindicate si date despre viata sexuala si orientarea sexuala) sau date privind sanatatea si date despre infractiuni presupuse sau dovedite, in fiecare caz in care acest lucru este permis de lege.

Cu privire la categoriile special de date pe care noi le putem prelucra, va informam ca temeiul juridic pe care ne putem baza este consimtamantul dumneavoastra, obligatia legala care ne revine pentru a prelucra astfel de date, sau prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

3.2. Categorii de persoane vizate si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Vizitatorii site-ului web – Astfel cum este detaliat în cadrul Secțiunii 4 de mai jos.

 • Date de contact parteneri de afaceri

GRADINITA colecteaza si proceseaza datele cu caracter personal ale potentialilor, actualilor precum si fostilor parteneri de afaceri, precum si date de contact obtinute direct de la astfel de persoane vizate sau de la terte parti, in scopul mentinerii, stabilirii si reinnoirii comunicarii cu partenerii de afaceri fie in baza consimtamantului, fie a  interesului legitim.

 • Clienti si persoane vizate asociate cu clientii

GRADINITA colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor sau datele cu caracter personal ale reprezentantilor, persoanelor de contact, personalului clientilor, inclusiv colaboratori, incluzand dar nelimitandu-se la urmatoarele scopuri:  furnizarea de servicii profesionale – pentru a incheia, executa si inceta relatiile contractuale; indeplinirea formalitatilor obligatorii de management al riscului – pentru a implementa un proces efectiv de evaluare a riscului global/regional care sa monitorizeze si sa identifice solutiile de diminuare a zonelor cheie de risc, pentru a dezvolta o cultura de etica si conformitate care sa respecte valorile de baza ale GRADINITEI, pentru a proteja brandul si reputatia acestuia si pentru a actiona in conformitate cu standardele etice si profesionale asteptate de la un furnizor de servicii profesionale; pentru furnizarea, in baza consimtamantului clientilor, de materiale de tip newsletter si/sau alte materiale de marketing – in acest sens GRADINITA   furnizeaza periodic contactelor de afaceri materiale newsletter, informatii privind serviciile profesionale ale GRADINITEI, evenimentele si activitatile noastre etc.; pentru respectarea de catre GRADINITA a obligatiilor impuse de lege si de institutiile de reglementare aplicabile cum ar fi obligatiile de combatere a spalarii banilor si finantarii luptei impotriva terorismului, obligatia de a raporta autoritatilor fiscale; analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarii noastre, inclusiv efectuarea de sondaje privind satisfactia clientilor cu privire la serviciile prestate de catre GRADINITA ; exercitarea sau apararea drepturilor noastre legale sau respectarea dispozitiilor instantelor judecatoresti. GRADINITA  colecteaza date cu caracter personal direct de la clienti sau de la terte parti care actioneaza in numele clientilor.

Prelucrarea in aceste scopuri se bazeaza, dupa caz, pe unul sau mai multe dintre urmatoarele temeiuri juridice: consimtamantul dumneavoastra; incheierea sau executarea unui contract; obligatia legala care ne revine pentru a prelucra astfel de categorii de date; interesul nostru legitim sau prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 • Furnizori si subcontractanti

GRADINITA colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal referitoare la furnizorii sai, inclusiv subcontractanti, precum si datele cu caracter personal ale reprezentantilor acestora, datele persoanelor de contact, strict in scopul executarii relatiei contractuale.

GRADINITA colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal ale furnizorilor/subcontractantilor in urmatoarele scopuri: furnizarea de servicii profesionale clientilor prin intermediul subcontractantilor; executarea contractului incheiat de catre GRADINITA  cu furnizorii; indeplinirea formalitatilor obligatorii de management al riscului;  pentru furnizarea catre furnizori/subcontractanti de materiale de tip newsletter si/sau alte materiale de marketing; exercitarea sau apararea drepturilor noastre legale sau respectarea dispozitiilor instantelor judecatoresti; pentru respectarea de catre GRADINITA a obligatiilor impuse de lege si de institutiile de reglementare aplicabile.

Prelucrarea in aceste scopuri se bazeaza, dupa caz, pe unul sau mai multe dintre urmatoarele temeiuri juridice: consimtamantul dumneavoastra; incheierea sau executarea unui contract; obligatia legala care ne revine pentru a prelucra astfel de categorii de date; interesul nostru legitim sau prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 • Candidati pentru angajare

GRADINITA colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale candidatilor astfel cum sunt incluse in CV-ul si scrisoarea de intentie transmise catre noi, precum si orice alte eventuale informatii transmise.

In acest sens, GRADINITA prelucreaza astfel de date cu caracter personal strict in scopul desfasurarii procesului de selectie, recrutare si angajare sau pentru organizarea de internship, in baza consimtamantului dumneavoastra.

 • Vizitatorii sediilor 

GRADINITA a implementat masuri de siguranta, inclusiv inregistrarea vizatorilor la receptie, camere video si, in functie de necesitate, identificarea vizitatorilor de catre personalul nostru de paza.

GRADINITA colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale vizitatorilor in scopul asigurarii securitatii sediilor, bunurilor si personalului GRADINITEI. Prelucrarea in aceste scopuri se bazeaza, dupa caz, pe unul sau mai multe dintre urmatoarele temeiuri juridice: obligatia legala care ne revine pentru a prelucra astfel de categorii de date sau interesul nostru legitim.

Secțiunea 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul utilizarii site-ului web

4.1. Protectia datelor cu caracter personal pe site-ul nostru web

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru web reprezinta pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, va informăm în continuare in detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

4.2. Securitatea și integritatea datelor

GRADINITA dispune de politici si proceduri rezonabile de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva pierderilor, utilizarii incorecte, modificarilor sau distrugerilor neautorizate. Cu toate acestea, in ciuda eforturilor depuse de GRADINITA , securitatea nu poate fi garantata in mod absolut impotriva tuturor amenintarilor. In masura posibilitatilor noastre, accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal este limitat la cei care au nevoie sa le cunoasca. Persoanele care au acces la datele cu caracter personal sunt obligate sa pastreze confidentialitatea acestor informatii.

Pentru protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal, am luat masuri tehnice si organizatorice, in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant in conformitate cu standardele tehnicii de actualitate aplicabile.

4.3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Datele furnizate de dumneavoastra

Obtinem date cu caracter personal despre dumneavoastra daca alegeti sa le furnizati — de exemplu, pentru a contacta mailboxuri sau pentru a va inregistra pentru anumite servicii. In unele cazuri, ati furnizat anterior informatiile dumneavoastra cu caracter personal catre GRADINITA (daca, de exemplu, sunteti fost angajat). Daca alegeti sa va inregistrati sau sa va conectati la un site web al GRADINITEIutilizand un serviciu de autentificare unica pentru terte parti, care va autentifica identitatea si va conecteaza informatiile de conectare de pe retelele sociale (de exemplu, LinkedIn, Google sau Twitter) cu GRADINITA , vom colecta orice informatii sau continut necesar pentru inregistrare sau conectare pe care i-ati permis furnizorului retelei sociale sa le partajeze cu noi, precum numele si adresa dumneavoastra de e-mail. Alte informatii pe care le colectam vor depinde de setarile de confidentialitate pe care le-ati stabilit impreuna cu furnizorul dumneavoastra de retele sociale, prin urmare, consultati declaratia de confidentialitate sau politica serviciului aplicabil.

Cand va inregistrati sau trimiteti date cu caracter personal catre GRADINITA, vom folosi aceste informatii in modul descris in prezenta Politica de confidentialitate. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu sunt utilizate in alte scopuri, cu exceptia cazului in care obtinem permisiunea dumneavoastra in acest sens sau in care este altfel prevazut sau permis de lege sau standardele profesionale. De exemplu, daca va inregistrati pe un site web al GRADINITEI si oferiti informatii despre preferintele dumneavoastra, vom folosi aceste informatii pentru a va personaliza experienta de utilizator. In cazul in care va inregistrati sau va conectati utilizand o autentificare unica pentru terte parti, va putem recunoaste ca fiind acelasi utilizator pe toate dispozitivele pe care le utilizati si personaliza experienta dumneavoastra de utilizator pe alte site-uri ale GRADINITEI pe care le vizitati. Daca ne trimiteti un CV pentru a aplica online pentru o functie in cadrul GRADINITEI, vom folosi informatiile pe care le furnizati pentru a gasi cele mai potrivite oportunitati de angajare disponibile.

In unele cazuri in care v-ati inregistrat pentru anumite servicii, vom pastra temporar adresa dumneavoastra de e-mail pana cand vom primi confirmarea informatiilor pe care le-ati furnizat prin e-mail (adica trimitem un e-mail la adresa de e-mail furnizata ca parte a inregistrarii dumneavoastra pentru a confirma solicitarea unei abonari).

 • Colectarea automata a datelor cu caracter personal

In anumite cazuri, GRADINITA si furnizorii sai de servicii utilizeaza cookies, tehnologii de tip “web beacons” si alte tehnologii pentru a colecta automat anumite tipuri de informatii atunci cand ne vizitati online, precum si prin intermediul e-mailurilor pe care le putem schimba. Colectarea acestor informatii ne permite sa va personalizam experienta online, sa imbunatatim performanta, utilitatea si eficienta prezentei online a GRADINITEI si sa masuram eficienta activitatilor noastre de marketing.

 • Adrese IP

O adresa IP este un numar acolat computerului dumneavoastra ori de cate ori accesati internetul. Aceasta permite computerelor si serverelor sa se recunoasca reciproc si sa comunice intre ele. Adresele IP de la care par sa provina vizitatorii vor fi inregistrate pentru securitatea IT si pentru diagnosticarea sistemului. De asemenea, aceste informatii vor fi folosite in mod consolidat pentru a efectua analiza trendului si performantei site-ului web.

 • Cookies

Cookies vor fi plasate in mod obisnuit pe computerul dumneavoastra sau pe dispozitivul conectat la internet ori de cate ori ne vizitati online. Acest lucru permite site-ului sa-si aminteasca computerul sau dispozitivul dumneavoastra si serveste mai multor scopuri.

Pe unele dintre site-urile noastre, va aparea o notificare care solicita consimtamantul dumneavoastra pentru colectare cookies. Daca nu va dati consimtamantul, computerul sau dispozitivul conectat la internet folosit de dumneavoastra nu va fi urmarit pentru activitati legate de marketing. Un tip secundar de cookie denumit „cookies pe baza de input de la utilizatori” poate fi totusi solicitat de functionalitatea necesara. Astfel de cookies nu vor fi blocate prin utilizarea acestei notificari. Selectia dumneavoastra va fi salvata intr-un modul cookie si va fi valabila pentru o perioada de 90 de zile. Daca doriti sa anulati selectia, puteti face acest lucru prin stergere cookies ale browserului dvs.

Desi majoritatea browserelor accepta automat cookies, puteti alege sa acceptati sau nu cookies prin intermediul setarilor browserului dumneavoastra (adesea prezente in meniul Instrumente sau Preferinte al browserului dumneavoastra). De asemenea, puteti sterge cookies de pe dispozitivul dumneavoastra in orice moment. Cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere faptul ca, daca nu acceptati cookies, este posibil sa nu puteti experimenta pe deplin unele dintre functiile site-urilor noastre web.

Alte instrumente si widgeturi terte vor fi folosite din cand in cand pe paginile noastre individuale pentru a furniza functionalitati suplimentare. Utilizarea acestor instrumente sau widgeturi va plasa de obicei un cookie pe dispozitivul dumneavoastra pentru a inlesni utilizarea serviciului si pentru a se asigura ca interactiunea dumneavoastra este afisata corect pe paginile noastre web.

Cookies prin ele insele nu ne indica adresa dumneavoastra de e-mail si nu va identifica personal in alt mod. In rapoartele noastre analitice, vom obtine alti identificatori, inclusiv adresele IP, dar acest lucru are scopul de a identifica numarul de vizitatori unici pe site-urile noastre web si originea geografica a tendintelor vizitatorilor si nu de a identifica vizitatorii individuali.

PRIN NAVIGAREA PE SITE-URILE NOASTRE WEB SAU INTRODUCEREA DETALIILOR DUMNEAVOASTRA DE CONECTARE PENTRU A ACCESA DOMENIILE REZERVATE PENTRU UTILIZATORII INREGISTRATI, SUNTETI DE ACORD CA PUTEM PLASA ACESTE COOKIES PE COMPUTERUL DUMNEAVOASTRĂ SAU DISPOZITIVUL CONECTAT LA INTERNET.

 • Google Analytics

GRADINITA utilizeaza Google Analytics. Mai multe informatii despre modul in care acesta utilizeaza Google Analytics se gasesc aici: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Pentru a oferi vizitatorilor site-urilor web mai multe optiuni privind modul in care datele lor sunt colectate de Google Analytics, Google a dezvoltat extensia de browser pentru renuntarea la Google Analytics. Extensia comunica cu JavaScript-ul Google Analytics (ga.js) pentru a indica faptul ca informatiile despre vizitarea site-ului web nu trebuie trimise la Google Analytics. Extensia de browser pentru renuntarea la Google Analytics nu impiedica trimiterea informatiilor catre site-ul web sau catre alte servicii de analiza web.

 • Tehnologii de tip “Web beacons”

Un web beacon este un fisier de imagine mic pe o pagina web care poate fi folosit pentru a colecta anumite informatii de pe computerul dumneavoastra, precum adresa IP, intervalul de timp in care a fost vizualizat continutul, tipul de browser si existenta cookies setate anterior de acelasi server. GRADINITA utilizeaza web beacon exclusiv in conformitate cu legile aplicabile. GRADINITA sau furnizorii sai de servicii pot utiliza web beacons pentru a urmari eficacitatea site-urilor web ale unor terte parti care ne furnizeaza servicii de recrutare sau de marketing sau pentru a aduna statistici consolidate despre vizitatori si pentru a gestiona cookies.

Aveti optiunea de a face ca unele web beacons sa fie inutilizabile prin respingerea cookies asociate. Fisierul web beacon poate inregistra in continuare o vizita anonima de la adresa dumneavoastra IP, dar informatiile legate de cookie nu vor fi inregistrate.

In unele dintre buletinele noastre de stiri si alte comunicari, vom monitoriza actiunile destinatarilor, precum ratele de deschidere a e-mailului prin intermediul legaturilor incorporate in mesaje. Colectam aceste informatii pentru a evalua interesul utilizatorilor si pentru a imbunatati experientele viitoare ale utilizatorilor.

 • Instrumente bazate pe locatie

GRADINITA  va colecta si va utiliza locatia geografica a computerului sau a dispozitivului dumneavoastra mobil. Aceste date despre locatie sunt colectate pentru a va oferi informatii cu privire la serviciile despre care noi credem ca v-ar putea interesa in functie de locatia dumneavoastra geografica si pentru a imbunatati produsele si serviciile noastre bazate pe locatie.

 • Widgeturile si aplicatiile pentru retelele sociale

Site-urile web ale GRADINITEI vor include, de obicei, functionalitati pentru a permite partajarea prin intermediul unor aplicatii retelelor sociale terte, precum butonul Facebook Like si widget-ul Twitter. Aceste aplicatii ale retelelor sociale vor colecta si vor utiliza informatii referitoare la utilizarea site-urilor web ale GRADINITEI (a se vedea detaliile privind cookies „Partajare sociala” de mai sus). Orice date cu caracter personal pe care le furnizati prin intermediul acestor aplicatii ale retelelor sociale vor fi adesea colectate si utilizate de alti membri ai acelei aplicatii de retea sociala si astfel de interactiuni sunt guvernate de politicile de confidentialitate ale companiilor care furnizeaza aplicatia. Nu avem controlul sau responsabilitatea pentru aceste companii sau folosirea datelor dumneavoastra.

In plus, site-urile GRADINITEI pot gazdui bloguri, forumuri, externalizarii in masa (crowd-sourcing) si alte aplicatii sau servicii (denumite in mod colectiv „caracteristicile retelelor sociale”). Scopul caracteristicilor retelelor sociale este acela de a facilita partajarea de cunostinte si continut. Orice date personale pe care le furnizati pe orice retea sociala, vor fi in mod obisnuit partajate cu alti utilizatori ai acelei caracteristici de retea sociala (cu exceptia cazului in care se prevede altfel la punctul de colectare), asupra carora de multe ori avem un control limitat sau nu avem niciun control.

 • Copii

GRADINITA intelege importanta protejarii caracterului confidential al datelor cu caracter personal referitoare la copii, in special intr-un mediu online. Website-ul nostru nu este conceput intentionat pentru copii si nici nu se adreseaza direct copiilor sub varsta de 16 ani. Politica noastra este ca niciodata sa nu colectam sau sa pastram in mod deliberat informatii despre vreo persoana sub varsta de 16 ani, exceptand situatia in care acest lucru face parte dintr-un angajament de a furniza servicii profesionale.

 • Optiuni

In general, nu vi se cere sa furnizati date cu caracter personal catre GRADINITA , dar va vom cere sa furnizati anumite date cu caracter personal pentru a primi informatii suplimentare despre serviciile si evenimentele noastre. De asemenea, GRADINITA va solicita permisiunea dumneavoastra pentru anumite utilizari ale datelor dumneavoastra cu caracter personal si puteti accepta sau refuza aceste utilizari. Daca va inscrieti pentru anumite servicii sau comunicari, precum un buletin informativ electronic, va veti putea dezabona in orice moment urmand instructiunile incluse in fiecare comunicare. Daca decideti sa va dezabonati de la un serviciu sau o comunicare, vom incerca sa eliminam cu promptitudine informatiile dumneavoastra, desi este posibil sa solicitam informatii suplimentare inainte de a va putea procesa solicitarea.

Asa cum este descris in „Cookies” mai sus, daca nu doriti ca cookies sa va monitorizeze in timp ce navigati pe site-urile noastre, puteti sa resetati browserul pentru a refuza toate cookies sau pentru a indica cand este trimis un cookie. Trebuie sa retineti insa ca daca alegeti sa refuzati prezenta cookies, anumite portiuni ale site-ului nostru web s-ar putea sa nu opereze la parametri normali.

 • Link-uri catre alte site-uri

Dorim sa va informam ca site-urile web ale GRADINITEI vor contine de obicei linkuri catre alte site-uri, inclusiv site-uri intretinute de alte firme membre ale grupului din care face parte GRADINITA care nu sunt guvernate de aceasta Politica de confidentialitate, ci de alte declaratii de confidentialitate care ar putea fi diferite adesea. Recomandam utilizatorilor sa analizeze politica de confidentialitate a fiecarui site web vizitat inainte de a dezvalui date personale.

Toate activitatile de prelucrare mentionate in aceasta sectiune sunt incheiate, dupa caz, pe baza unuia sau mai multora dintre urmatoarele temeiuri juridice: consimtamantul dumneavoastra, incheierea sau executarea contractului, obligatia legala, interesul nostru legitim, prelucrarea este necesara pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Inregistrandu-va pe orice site web al GRADINITEI si apoi navigand la un alt site web al GRADINITEI in timp ce sunteti conectati, sunteti de acord cu utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu Politica de confidentialitate a site-ului web proprietate a GRADINITEIpe care il vizitati.

Secțiunea 5. Partajarea si transferul de date cu caracter personal

5.1. Transferuri catre terti

Nu partajam date cu caracter personal cu terte parti, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale si operationale, pentru a va indeplini cerintele si/sau dupa cum este cerut sau permis de legi sau standardele profesionale.

GRADINITA nu va transfera datele cu caracter personal pe care le furnizati unor terte parti pentru propria lor utilizare directa in scopuri de marketing. Toate activitatile de prelucrare mentionate in aceasta sectiune sunt incheiate, dupa caz, pe baza unuia sau mai multora dintre urmatoarele temeiuri juridice: consimtamantul dumneavoastra, executarea unui contract, obligatia legala, interesul nostru legitim, prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Sectiunea 6. Drepturile dumneavoastra

Daca GRADINITA prelucreaza date cu caracter personal despre dumneavoastra, aveti urmatoarele drepturi:

Informare: aveti dreptul de a fi informat cu privire la operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de GRADINITA.

Acces: aveti dreptul de a accesa aceste date. Aceasta se numeste uneori „Solicitare de Acces a Persoanei Vizate”. Daca suntem de acord ca suntem obligati sa va furnizam date cu caracter personal, va vom furniza gratuity aceste date. Inainte de a va furniza date cu caracter personal, va putem solicita o dovada a identitatii si informatii suficiente despre interactiunile dumneavoastra cu noi, astfel incat sa putem gasi datele dvs. personale

Rectificare: In cazul in care informatiile pe care le detinem despre dumneavoastra sunt incorecte, aveti dreptul sa ne cereti sa corectam orice inexactitate in datele cu caracter personal.

Stergere: aveti dreptul sa solicitati din partea GRADINITEI, fara intarzieri nejustificate, sa va stearga datele cu caracter personal in urmatoarele situatii:

 • Datele dumneavoastra cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre GRADINITA ;
 • Va retrageti consimtamantul pe baza caruia a avut loc prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal pe baza unor interese legitime si nu exista motive legale intemeiate pentru prelucrare;
 • Va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal bazate pe scopuri de marketing direct, care include profilarea in masura in care este legata de un astfel de marketing direct;
 • Datele dumneavoastra cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele dumneavoastra cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a respecta o obligatie legala care leaga GRADINITA.

Restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa solicitati GRADINITEI sa restrictioneze prelucrarea in cazul in care se aplica una dintre urmatoarele:

 • Acuratetea datelor dumneavoastra cu caracter personal este contestata de dumneavoastra, pentru o perioada care sa permita GRADINITEI sa verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;
 • Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor dumneavoastra cu caracter personal si solicitati in schimb restrictionarea utilizarii acestora;
 • GRADINITA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar datele sunt solicitate de dumneavoastra pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • Va opuneti prelucrarii bazate pe interese legitime, prelucrarea fiind restrictionata pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale GRADINITEIprevaleaza intereselor dumneavoastra legitime.
 • Portabilitate: aveti dreptul de a primi din partea GRADINITA datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat catre GRADINITA, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Aveti are acest drept doar cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau cand prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate.
 • Opozitie: aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia dumneavoastra, prelucrarii bazate pe interesele legitime ale Acesta nu va mai prelucra datele cu caracter personal decat daca demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 • Automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea: aveti dreptul sa nu fiti supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau care va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
 • Depunere plangere: aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea competenta responsabila de protejarea datelor personale, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Puteti face o cerere sau puteti exercita aceste drepturi contactand GRADINITA la adresa de e-mail gradinitaplanetacopiilor@gmail.com, urmand sa depunem toate eforturile rezonabile si practice pentru a ne conforma solicitarii dumneavoastra, atata timp cat aceasta este in concordanta cu legislatia aplicabila si standardele profesionale.

Section 7. Perioada de retentie

GRADINITA a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Astfel, vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu prevederile Politicii privind Retentia Datelor aplicabila la nivelul GRADINITEI.

Cu toate acestea, vom inceta sa prelucram oricare dintre datele dumneavoastra cu caracter personal, atata timp cat nu mai sunt necesare pentru scopurile stabilite sau cand va retrageti consimtamantul, acesta fiind temeiul juridic al prelucrarii si nu exista motive legitime imperioase pentru ca GRADINITA sa continue o prelucrare care sa prevaleze intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau daca datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Section 8. Modificari la această Politica de confidentialitate

GRADINITA poate modifica din cand in cand aceasta Politica de confidentialitate pentru a reflecta practicile actuale de confidentialitate. Cand facem modificari la aceasta Politica de confidentialitate, vom revizui data „actualizata” din partea de sus a acestei pagini. Orice modificari aduse prelucrarii datelor personale descrise in aceasta Politica de confidentialitate care va afecteaza va vor fi comunicate printr-un intermediu adecvat, in functie de modul in care comunicam in mod obisnuit cu dumneavoastra.

Sectiunea 9. Intrebari si punerea in aplicare

GRADINITA se angajeaza sa protejeze confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Daca aveti intrebari sau comentarii cu privire la administrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la office@complexsportiv2000.ro.

De asemenea, puteti utiliza aceaste adrese pentru a comunica toate preocuparile dumneavoastra cu privire la respectarea Politicii noastre de confidentialitate.

Vom confirma e-mailul dumneavoastra in termen de 14 zile si vom incerca sa va rezolvam preocuparea in termen de o luna de la primire. In cazul in care chestiunea este complexa sau avem un mare numar de reclamatii, va vom anunta ca reclamatia va dura mai mult de o luna pentru a rezolva problema si vom incerca sa va rezolvam problema in termen de trei luni de la notificarea preocuparii. Putem accepta reclamatia dumneavoastra (si, in acest caz, vom implementa una din masurile stabilite in sectiunea „Drepturile Dumneavoastra” de mai sus), sau va putem respinge preocuparea din motive legitime. De asemenea, puteti depune o plangere la Autoritatea locala de protectie a datelor la urmatoarele date de contact:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă:
Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1

Cod Poștal 010336, București, România

Email: anspdcp@dataprotection.ro,
Telefon: +40.318.059.211

Pagină web: http://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=contact&lang=en

Gradinita Planeta Copiilor este o entitate romana, cu sediul social in STRADA GABRIELA SZABO, NR 3-11, Sector 6, Bucuresti,  adresa de mail gradinitaplanetacopiilor@gmail.com, avand codul fiscal RO32066470.